Служба за ортопедску онкологију


Начелник:


Главна сестра:

  • Радмила Станковић

 

Активности Одељења

Одељење се бави хируршким лечењем тумора и туморима сличних лезија коштано зглобног система. Тумори могу бити порекла костију и других везивних ткива, бенигни или малигни. У оквиру реконструкције дефеката костију користе се различите биолошке методе (трансплантација), као и масивне ендопротезе. Одељење је јединствено у земљи, али и у региону, тако да значајан сегмент рада чини лечење пацијената који долазе из околних земаља.

На одељењу ради и Саркома конзилијум у чијем раду учестувују лекари са Института за онкологију. Конзилијум је референтан за све онколошке центре у земљи.

Амбулантни дан: Среда 8.30 - 13.00h

Саркома конзилијум: Четвртак 11.30h, предавање документације до 9.00h истог дана

Посете пацијентима: Сваки радни дан 15 - 16.00h, суботом и недељом 14 -16.00h