Служба за општу ортопедију - Женско III


Начелник:


Главна сестра:

  • Јадранка Јосифов

 

Активности Одељења

Подручје рада: Доминантан део рада одељења чини хируршко лечење обољења великих зглобова, укључујући биолошке и алоартропластичне хируршке процедуре на великим зглобовима. Већина доктора се бави хирургијом деформитета стопала и хируршким лечењем повреда локомоторног апарата код одраслих (сем повреда кичменог стуба и шаке). Одељење је посебно усмерено на хируршко лечење пацијената оболелих од реуматских болести. Један доктор се бави спортском медицином.

Методе лечења: Уградња вештачких зглобова кукова и колена чине доминантни део рада. Примењују се разноврсне технике у оперативном лечењу, а у сврху што квалитетније услуге. Ради се мини инвазивна хирургија а рађена је и навигациона хирургија колена. Такође се раде алоартропластичне процедуре и на рамену. Деформитети стопала се најчешће решавају ресекционим артропластикама и корективним остеотомијама. Преломи проксималног фемура се решавају остеосинтетским процедурама разноврсним материјалима укључујући гама клин, DHS, а код старијих уградњом субтоталних ендопротеза. Преломи фемура и тибије се углавном решавају применом интрамедуларне фиксације или спољашњим фиксаторима. Све чешће се код прелома примењују LCP плоче.

Научни радови: Лекари одељења учествују на стручним скуповима у земљи и иностранству, а радови се презентирају усмено или у облику постера.

Чланство у удружењима: Сви лекари одељења су чланови SOTA-е, три лекара су чланови SICOT-а.

 

 

Оперативни дани: Уторак – петак у току целог радног дана, субота (страни држављани)

Рад у амбулантама:  Понедељак 8.30 - 18.00h

Посете пацијентима: Сваки радни дан 15 - 16.00h, суботом и недељом 14 -16.00h