Служба за општу ортопедију - Женско II


Начелник:


Главна сестра:

  • Сузана Максимовић

 

Активности Одељења

Друго женско ортопедско одељење Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ је опште ортопедско – трауматолошко одељење чија је основна делатност испитивање и лечење ортопедских болести и решавање коштано-зглобних повреда екстремитета код одраслих особа. То подразумева лечење дегенеративних болести и свеже повреде локомоторног система (укључујући и спортски трауматизам), разна постоперативна стања, као и лечење инфекције у ортопедији (примарну и секундарну).

Протокол лечења дегенеративних промена на великим зглобовима обухвата уградњу тоталних протеза кука, колена и рамена, уз ревизионе протезе кука и колена код постоперативних стања.

Код дегенеративних промена на рамену, почетних дегенеративних промена на колену и скочном зглобу, основни начин лечења је артроскопска хирургија, као и код спортског трауматизма наведених сегмената.

Лечење пацијената са свежом траумом локомоторног система (осим трауме кичменог стуба) обухвата неоперативно (гипсана имобилизација, ортозе, кутана или скелетна тракција) и оперативно лечење (спољашња или унуташња фиксација прелома).

На одељењу се у току године лечи око 670 пацијената и уради око 500 операција уз адекватну негу и рехабилитацију.

Тренд увођења нових оперативних техника и савремених начина лечења је у порасту у односу на претходне године. Обавеза је свих медицинских радника на одељењу да похађају симпозијуме, семинаре и курсеве стручног усавршавања који су организовани у оквиру ове установе.

 

 

Оперативни дани: Уторак – петак у току целог радног дана, субота (страни држављани)

Рад у амбулантама:  Понедељак 8.30 - 18.30h

Посете пацијентима: Сваки радни дан 15 - 16.00h, суботом и недељом 14 -16.00h