Служба за општу ортопедију Мушко I


Начелник:


Главна сестра:

 • Јасмина Симић

 

Активности Одељења

Одељење за ортопедију одраслих (IX одељење) Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ обезбеђује врхунски специјалистички третман пацијената као и едукацију студената Медицинског факултета и лекара на специјализацији на пољу ортопедске хирургије и мускулоскелетне патологије.

Сви чланови колектива су посвећени унапређењу и усавршавању знања у вези третмана поремећаја и повреда мускулоскелетног система кроз усвајање базичних принципа науке и клиничка истраживања ортопедске проблематике. Лекари и особље одељење су фокусирани на третман и негу пацијената из следећих субспецијалистичких области:

 • Реконструктивна хирургија мусколоскелетне патологије одраслих
 • Алоартропластичне процедуре (уградња вештачких зглобова) колена, кука и рамена
 • Спортска медицина
 • Хирургија рамена и лакта
 • Трауматологија мишићно-зглобног система
 • Физикална медицина и рехабилитација

Лекари, специјалисти ортопедије и трауматологије одељења, су препознати у домаћим оквирима у третману и најсложенијих проблема у ортопедској хирургији; такође, присутна је и значајна интернационална активност кроз публикације радова, активно учешће на бројним семинарима, конгресима и инструкционим курсевима у Европи и САД, као и у међународним пројектима и клиничким истраживањима.

 

Специфичности одељења и методе лечења

Реконструктивна хирургија мусколоскелетне патологије одраслих; неке од бројних реконструктивних процедура које се спроводе на одељењу:

 • Корективне остеотомије екстремитета у циљу решавања болних стања и деформитета ради побољшања функције
 • Комплетна реконструктивна хирургија пателофеморалног зглоба
 • Хируршки третман проблема екстензорног апарата колена
 • Решавање пателарне нестабилности кроз реконструкцију МПФЛ (медијални пателофеморални лигамент) слободним графтом тетиве грацилиса или семитендинозуса
 • Хронична болна стања и деформитети зглобова када није индикована уградња вештачког зглоба или код млађих пацијената
 • Реконструкције меких ткива у смислу савладавања контрактура зглобова

Алоартропластичне процедуре (уградња вештачких зглобова) колена, кука и рамена

На одељењу се спроводи третман пацијената са оштећењем зглобова у склопу примарне и секундарне остеоартрозе, аваскуларне некрозе и других патолошких стања чији третман захтева уградњу вештачког зглоба. У свакодневном раду се спроводе следеће хируршке процедуре:

 • Уградња примарних цементних ендопротеза колена
 • Уградња ревизионих ендопротеза колена (LCCK, RHK)
 • Уградња примарних, бесцементних и цементних ендопротеза кука
 • Уградња ревизионих ендопротеза кука (ZMR, CRC)
 • Уградња примарне бесцементне ендопротезе кука са кратким анатомским феморалним стемом (Proxyma®Hip)
 • Уградња парцијалних (униполарних и биполарних) ендопротеза кука
 • Уградња уникондиларних ендопротеза колена
 • Уградња парцијалних и тоталних ендопротеза рамена
 • Уградња реверзних ендопротеза рамена

Спортска медицина

Лекари одељења су међу лидерима у пољу спортске медицине и третман професионалних спортиста и рекреативаца се одвија кроз сарадњу са тимом физијатара и физиотерапеута, као и тренерима одговарајућих спортских дисциплина на професионалном и рекреативном нивоу. Ортопедски хирурзи су и чланови медицинских комисија водећих спортских клубова у земљи. Део хируршких процедура које се спроводе на одељењу су следеће:

  • Артроскопија колена и третман повреда менискуса
  • Артроскопски асистирана реконструктивна хирургија повреде предње укрштене везе
  • Артроскопски третман повреда или оштећења хрскавице зглоба
  • Артроскопска стабилност зглоба рамена
  • Реконструкција повреда мишића ротаторне манжетне рамена („rotator cuff“)
  • Артроскопија кука и третман проблема ране остеоартрозе, фемороацетабуларног укљештења (FAI), оштећења хрскавице и лабрума код младих пацијената
  • Артроскопски третман повреда и болних стања лакта
  • Артроскопски третман повреда и болних стања скочног зглоба
  • Ревизионе процедуре

Хирургија рамена и лакта

Ортопедски хирурзи на одељењу су експерти у третману већег броја проблема и патологије зглоба рамена и лакта, укључујући:

    • Преломе
    • Луксације и нестабилности
    • Проблеме са мишићима „ротаторне манжетне“
    • Оштећења хрскавице и болна стања у рамену
    • Уградња вештачког зглоба рамена (делимичне и тоталне ендопротезе)
    • Уградња реверзних тоталних протеза рамена
    • Атроскопске процедуре зглоба рамена и лакта

Трауматологија мишићно-зглобног система

Трауматизованим пацијентима је обезбеђена висококвалитетна нега у третману и рехабилитацији и у најкомплекснијим случајевима; припрема и хируршки третман се обавља у тесној сарадњи са члановима тима из области интерне медицине, анестезиологије и опште хирургије као и физикалне медицине и рахабилитације. Лекари одељења су специјализовани у третману:

    • Прелома горњих и доњих екстремитета и зглобова кроз принципе АО школе и примену интерне, интрамедуларне и спољашње фиксације
    • Реконструкцији прелома кука и карлице
    • Комплексних случајева деформитета
    • Компликација прелома попут срастања у лошој позицији и/или несрастања

Физикална медицина и рехабилитација

Пацијенти су под сталном контролом специјалисте физикалне медицине и рехабилитације и физиотерапеута који су у непосредној комуникацији са ортопедским хирурзима на одељењу; у оквиру Дневне болнице Института „Бањица“ се могу спровести одговарајући програми кинезитерапије и апаратни модалитети рехабилитације (електро, крио, магнетна, ултразвучна и ласер терапија).

 

 

Оперативни дани: Понедељак, среда, четвртак, петак (пре или после подне), субота (страни држављани)

Рад у амбулантама:  Уторак 8.30 - 14.00h

Посете пацијентима: Сваки радни дан 15 - 16.00h, суботом и недељом 14 -16.00h