Служба за општу ортопедију III


Начелник:


Главна сестра:

  • ВМС Јадранка Јосифов

 

Активности Службе:

Подручје рада: Доминантан део рада Одељења чини хируршко лечење обољења великих зглобова, укључујући биолошке и алоартропластичне хируршке процедуре на великим зглобовима. Већина доктора се бави хирургијом деформитета стопала и хируршким лечењем повреда локомоторног апарата код одраслих. Одељење има дуготрајно искуство у хируршком лечењу пацијената оболелих од реуматских болести. Један доктор се бави спортском медицином.

Методе лечења: Уградња вештачких зглобова кукова и колена чине доминантни део рада. Примењују се разноврсне технике у оперативном лечењу, а у сврху што квалитетније услуге. Ради се мини-инвазивна хирургија, а рађена је и навигациона хирургија колена. Такође се раде алоартропластичне процедуре и на рамену. Деформитети стопала се најчешће решавају ресекционим артропластикама и корективним остеотомијама. Преломи проксималног фемура се решавају остеосинтетским процедурама разноврсним материјалима укључујући гама клин, DHS, а код старијих уградњом субтоталних ендопротеза. Преломи фемура и тибије се углавном решавају применом интрамедуларне фиксације или спољашњим фиксаторима. Све чешће се код прелома примењују LCP плоче.

Капацитет Службе: 41 постеља;

Рад у амбулантама: Понедељак 08.30-12.30 часова и 12.30-18.00 часова;

Посете пацијентима: Радним данима 15-16.00 часова, викендом и празницима 14-16.00 часова;

Оперативни дани: Уторак, среда, четвртак, петак

 

Prim. dr sc. med.  Борис Глушчевић, начелник Службе