Служба за коштано-зглобну трауматологију


Начелник:


Главна сестра:

  • Мирјана Трбовић

 

Активности Одељења

Одељење је специјализивоно за хируршко лечење и збрињавање пацијената са свежим повредама коштано зглобног система доњих и горњих екстремитета, у циљу постоперативне мобилизације и рехабилитације.

Такође, одељење се бави и оперативним лечењем дегенеративно измењених зглобова (кука и колена), како примарном тако и ревизионом хирургијом истих зглобова.

Такође, одељење се бави и оперативним лечењем дегенеративно измењених зглобова (кука и колена), како примарном тако и ревизионом хирургијом истих зглобова.

На одељењу се спроводи и аналитичка евалуација методологије рада у дијагностици, лечењу и резултата лечења оболелих и повређених. Затим, прате се савремена достигнућа медицине на пољу ортопедске хирургије, трауматологије и ране постоперативне рехабилитације и увођења нових методологија у текућу праксу. Спроводи се нега ортопедских болесника, превенција болести и повреда. Бави се и обављањем других послова из делокруга рада организационе јединице, а који нису наведени.

Капацитет одељења је 55 постеља. Пацијенти су разврстани према полу, а примају се узраста од 18 година.

 

 

Оперативни дани: Понедељак (пре подне), уторак (пре подне), петак (пре подне) и субота (страни држављани)

Рад у амбулантама: Среда 8.30 - 13.00h

Посете пацијентима: Сваки радни дан 15 - 16.00h, суботом и недељом 14 -16.00h