Служба за хируршке интервенције (Операциони блок)


Начелник:

 • Dr Дејан Маринковић

Главна сестра:

 • Снежана Јеремић

 

Активности Одељења

У склопу операционог блока ИОХБ „Бањица“ годишње се уради између 7.000 и 8.000 хируршких захвата у 8 операционих сала. Еминентни кадар уз најсавременију опрему свакодневно изводи најкомлексније и најсавременије методе из области ортопедије и трауматологије, као и пластичне и реконструктивне хирургије.

 

У операционом блоку се изводе:

 • Операције уградње вештачког кука, колена, рамена
 • Комплетна трауматолошка оператива, остеосинтезе свих прелома
 • Артроскопије и лигаментопластике свих зглобова
 • Спинална хирургија
 • Дечија ортопедија и трауматологија
 • Тумори коштано-зглобног система
 • Компликације настале услед повреде или након хируршких интервенција
 • Реинтервенције свих врста из области ортопедије

 

Операциони блок чине:

 • Две операционе сале специјализоване су за операције тоталних и субтоталних ендопротеза са најсавременијим инструментаријумом и коморама за стално пречишћавање ваздуха што у сваком тренутку гарантује стерилне услове рада./li>
 • Сала за артроскопије и лигаментопластике, такође са најсавременијом опремом и имплантатима/li>
 • Сала за хитне и мање хируршке интервенције и компликације/li>
 • Сала, специјализована за пластично-реконструктивну хирургију/li>
 • Три сале за комплетну ортопедско-трауматолошку хирургију коштано-зглобног система, где стављамо акценат и на хируршке интервенције на кичменом стубу.