Служба за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију


Начелник службе:


Начелник одељења за интензивну негу:


Главни анестетичар:

  • Јелена Петровић

Главна сестра у интензивној терапији

  • Мира Пешић

 

Активности Службе анестезије

Служба анестезије реанимације и јединице интензивне неге просечно у току године изведе између 8.500 и 9.500 анестезија. Од тога у регионалној анестезији (централни неуроаксијални блокови - спинал и перидурал, блокови нервних плексуса и периферних нерава) преко 70% анестезија. Јединица интензивне неге има 11 кревета са најсавременијом опремом за мониторинг, негу и третман пацијената. У јединици интензивне неге годишње се успешно лечи преко 6.500 оперисаних пацијената. Лекари и особље службе анестезије успешно спроводе и терапију бола лежећих пацијената.

У Служби анестезије реанимације и интензивне неге постоје и образовно едукативне активности. Генерације анестезиолога и специјализаната анестезије су своја знања из регионалне анестезије стицале и стичу у ИОХБ „Бањица“.

 

Циљеви службе анестезије су:

  • Одржати континуитет рада
  • Увођење у клиничку праксу ултразвуком вођене регионалне анестезије
  • Оформити амбуланту за терапију бола

 

 

Посете пацијентима: Нема посете пацијентима на Одељењу интензивне терапије