Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе


Начелник:


Главна сестра:

  • Данијела Јаковљевић

 

Организовање редовне амбулантно поликлиничке службе и конзилијарних прегледа пацијената

  • Организовање консултативне и конзилијарне службе лекара других специјалности
  • Спровођење радиолошке дијагностике амбулантних и стационарних болесника
  • Обављање и других послова који се односе на делокруг рада организационе јединицеова који се односе на делокруг рада организационе јединице