Одељење за пријем пацијената упућених на болничко лечење


Начелник:


Главна сестра:

  • Данијела Јаковљевић

 

Активности Одељења за пријем пацијената упућених на болничко лечење

  • Обрада, пријем и распоред пацијената упућених на болничко лечење
  • Обављање и других послова који се односе на делокруг рада организационе јединице