Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања


Начелник:


Главна сестра:

  • Данијела Јаковљевић

 

Активности Одељења за пријем и збрињавање ургентних стања:

  • Спровођење хитне службе у пријемним данима
  • Вођење медицинске картотеке и документације амбулантних и стационарних болесника-хитних случајева
  • Обрада медицинских уверења и извештаја хитних случајева
  • Спровођење радиолошке дијагностике амбулантних и стационарних болесника-хитних случајева
  • Обављање и других послова који се односе на делокруг рада организационе јединице