Служба за техничке и друге сличне послове


Начелник:

  • Шуњевић Горан (дипломирани грађевински инжењер)

Техничка служба као своју основну делатност има да изводи радове одржавања и адаптација простора објеката Института. Радно време техничке службе је 07-15.00ч од понедељка до петка, субота и недеља су нерадни дани. 

 

 

Активности Службе

    

  • Техничка служба као своју основну делатност има да изводи радове одржавања и адаптација простора објеката Института. Радно време техничке службе је 07-15.00ч од понедељка до петка, субота и недеља су нерадни дани.
  • Централна кухиња спрема 3 оброка дневно за све лежеће пацијенте. Радно време централне кухиње је 06-19.00ч од понедељка до недеље. Ово радно време важи за све запослене током читаве године.
  • Вешерај и шнајдерај су задужени за прање, пеглање и шивење веша, постељине и униформи. Радно време вешераја је 06-19.00ч од понедељка до петка, суботом од 06-14.00ч, недеља је нерадни дан.
  • Котларница обезбеђује зграду са водом и паром која се користи за кухињу, вешерај и загревање санитарне топле воде и грејање. Радно време котларнице је 00-24.00ч од понедељка до недеље. Ово радно време важи за све запослене током читаве године.
  • Возни парк превози и пацијенте као и запослене. Радно време возног парка је 07-19.00ч уторком, средом и петком, понедељком и четвртком од 00-24.00ч, субота и недеља су нерадни дани.
  • Служба за третман инфективног отпада је задужена за уништавање медицинског инфективног отпада. Радно време службе за третман инфективног отпада је 06-14.00ч од понедељка до петка, субота и недеља су нерадни дани.

Техничка служба, вешерај и пеглаоница, котларница и возни парк су смештене у засебној згради, док се кухиња налази у склопу саме зграде болнице.