Служба за правне и опште послове


Начелник:

 • Душан Рајаковић (дипломирани правник)

е-пошта:

 • office@iohbb.edu.rs

 

 

Активности Службе

  

  

 • Организовање комплетних правних и општих послова, везаних за ефикасно функционисање здравствене установе
 • послови заступања
 • уговорни односи
 • спровођење поступака јавних набавки
 • послови референта за слободан приступ информацијама
 • кореспонденција са Министарством здравља, РФЗО и другим органима и установама
 • послови интерне контроле (служба интерних контролора)
 • послови кадровске службе
 • послови социјалног рада
 • послови администрације, пријема поште и архивирања документације
 • обављање и других послова који нису поменути, а односе се на делокруг рада организационе јединице