Служба за економско-финансијске послове


Начелник:

 • Владан Гајић (дипломирани економиста)

 

 

Активности Службе

  

  

 • Послови везани за финансије здравствене установе
 • послови заступања
 • Послови везани за финансије здравствене установе
 • послови фактурисања
 • послови статистике
 • послови везани за основна средства
 • послови књиговодства
 • обрачун личних примања
 • благајна
 • послови контирања, билансирања и израде периодичних и завршних обрачуна
 • послови набавке и складиштења
 • обављање и других послова из делокруга рада организационе јединице