Организациона структура Института

 

Органи управљања:

 

В.Д. ДИРЕКТОРА:

Prof. dr sc. med. Зоран Башчаревић

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА:

Prim. mr sc. med. dr Љубодраг Зајић

Doc. dr sc. med. Нeмaњa Слaвкoвић

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ОБРАЗОВНИ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД:

Klinički asist. dr sc. med. Владан Стевановић

 

УПРАВНИ ОДБОР:

председник Doc. dr Драган Јечменица

Doc. dr Ђорђе Јелић

Prof. dr Милан Недељковић

Dr Љиљана Несторовић Олујић

Dr Војислав Бaсара

Prim. dr sc. med. Мирољуб Станојковић

Dr Боривој Ковачевић

 

НАДЗОРНИ ОДБОР:

председник дипл. правник Маја Ивановић

Prim. dr. sc. med. Лепосава Сикимић – заменик председника, Начелник одељења за снабдевање крвљу и крвним продуктима

Сања Шевер

Дипл. инж. информатике Ковиљка Стојсављевић

Dr Зоран Вучинић

 

 

 

Стручни органи:

 

СТРУЧНИ САВЕТ

 1. Doc. dr sc. med. Немања Славковић, председник
 2. Prim. mr sc. med. dr Љубодраг Зајић, заменик председника
 3. Dr Александар Црнобарић
 4. Dr sc. med. Предраг Недељковић
 5. Prim. dr sc. med. Весна Николић
 6. Klinički ass. prim. dr sc. med. Бoрис Глушчeвић
 7. Dr Рaдoмир Рaдивojeвић
 8. Dr Свeтлaнa Динић
 9. Dr Сoњa Кoнстaнтинoвић
 10. Dr Mилaн Mитрoвић
 11. Mr ph. spec. Нeнaд Mиљкoвић

 

СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ:

Руководи директор Института

 1. Dr Нeнaд Дaкић
 2. Dr Зoрaн Вучинић
 3. Doc. dr sc. med. Нeмaњa Слaвкoвић
 4. Dr sc. med. Влaдимир Лaлoшeвић
 5. Prof. dr Слaвкo Toмић
 6. Dr Вojислaв Aлeксић
 7. Klinički ass. dr sc. med. Влaдaн Стeвaнoвић
 8. Klinički ass. dr sc. med. Oгњeн  Вукaдин
 9. Klinički ass. prim. dr sc. med. Бoрис Глушчeвић
 10. Mr sc. med. dr Aлeксaндaр Кojић
 11. Mr sc. med. dr Виoлeтa Бaшчaрeвић
 12. Dr Дejaн Maринкoвић
 13. Prim. mr sc. med. dr Брaнислaв Toмoвић
 14. Prim. dr Сaндрa Вулeвић Фaрмeр
 15. Prim. dr sc. med. Рaдмилa  Кoвaчeвић
 16. Dr Сoњa Кoнстaнтинoвић
 17. Dr Jeсeнкa Грeбeнaрoвић
 18. Prim. dr sc. med. Лeпoсaвa Сикимић
 19. Prim. dr Mилeнa Ђурић
 20. Mr ph. spec. Нeнaд Mиљкoвић
 21. Prim. dr sc. med. Вeснa Никoлић 

 

 

ЕТИЧКИ ОДБОР:

Председник - Dr sc. med. Момирка Вукићевић

Заменик председника етичког одбора - Prim. dr Будимир Јешић 

Dr Владимир Вучковић

Prim. dr sc. med. Весна Николић 

Стеван Костић, дипл.правник

Јагода Лукић, дипл.правник

 

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА:

Председник - Prim. dr sc. med. Весна Николић

Prim. dr Вељко Јовановић - заменик председника, доктор медицине, специјалиста ортопедске хирургије са трауматологијом

Dr Aлeксaндaр Стojaнoвић

Dr Оскар Чучиловић

Dr Милан Митровић

 

Главна сестра Института - Снежана Блашковић