07.03.2018.

ЈН 10/2018 - Набавка РТГ ласер филмова, РТГ филмова са хемикалијама, потрошног материјала за скенер и завојног материјала за потребе ИОХБ „Бањица“, по партијама, према спецификацији Наручиоца

Конкурсна документација: ЈН 10/2017 - Набавка РТГ ласер филмова, РТГ филмова са хемикалијама, потрошног материјала за скенер и завојног материјала за потребе ИОХБ „Бањица“, по партијама, према спецификацији Наручиоца

Позив за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Питања и одговори 1

Одлуке о додели оквирног споразума

Одлука о обустави поступка за Партију 7

Одлука о обустави поступка за Партију 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партије 5 и 8

Обавештење о обустави поступка јавне набавке Партија 7

Обавештење о обустави поступка јавне набавке Партија 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партије 6,10 и 11

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 4

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - I

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - II

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - III