29.03.2018.

ЈН 17/2018 - Набавка санитетског потрошног материјала за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока) ИОХБ „Бањица“, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 17/2018 - Набавка санитетског потрошног материјала за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока) ИОХБ „Бањица“, по партијама

Позив за подношење понуда

Питања и одговори 1

Одлуке о додели оквирног споразума

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 17

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 15

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 4, 5, 7, 13

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 14

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 18

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 11

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 24, 25

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 20, 22

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 16, 21

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2, 12

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1, 3, 6, 8

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 19

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 23

Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 26

Обавештење о поништењу поступка

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - I

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - II