12.12.2018.

ЈН 65/2018 - Набавка резервног дела РТГ цеви Toshiba E7252X за рендген апарат Vision U произвођача Visaris са транспортом, заменом, калибрацијом и пуштањем у рад на Одељењу за радиологију Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 65/2018 - Набавка резервног дела – РТГ цеви Toshiba E7252X за рендген апарат Vision U произвођача Visaris са транспортом, заменом, калибрацијом и пуштањем у рад на Одељењу за радиологију Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.10.2018.

ЈН 57/2018 - Потрошни материјал за Одељење биохемијско-хематолошке лабораторије и Одељење за снабдевање крвљу и крвним продуктима, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 57/2018 - Потрошни материјал за Одељење биохемијско-хематолошке лабораторије и Одељење за снабдевање крвљу и крвним продуктима, по партијама

Позив за подношење понуде

Одлуке о додели оквирног споразума

Одлуке о обустави поступка Партије 7 и 8

Одлука о обустави поступка Партија 16

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партије 7 и 8

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 16

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партије 3 и 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партије 1, 2, 5, 13, 14, 15

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партије 6, 9, 10, 11

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама

Обавештење о закљученом уговору - издатим наруџбеницама - II