13.06.2017.

ЈН 25/2017 - Набавка санитетског потрошног материјала за потребе ИОХБ „Бањица“, према спецификацији Наручиоца

Конкурсна документација: ЈН 25/2017 - Набавка санитетског потрошног материјала за потребе ИОХБ „Бањица“, према спецификацији Наручиоца

Позив за подношење понуде

Спецификација јавне набавке

Питања и одговори 1

Измена конкурсне документације

Измена спецификације јавне набавке

Питања и одговори 2

Измена II конкурсне документације

Измена II спецификације јавне набавке

Питања и одговори 3

Питања и одговори 4

Одлуке о обустави П28, 39, 75, 76

Одлуке о закљученом ОС П1, 2, 3, 7, 4, 5, 35, 81, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 73, 24, 66, 72

Одлуке о закљученом ОС П26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 80, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Одлуке о закљученом ОС П57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 10, 74, 77, 78, 79, 82, 83

Измена одлуке о закљученом ОС П49

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору (издатим наруџбеницама)

Обавештење о закљученом уговору 17.01.2018.

Обавештење о закљученом уговору (издатим наруџбеницама) - III

Обавештење о закљученом уговору (издатим наруџбеницама) - IV

Обавештење о закљученом уговору (издатим наруџбеницама) - V

Одлука о измени уговора