28.07.2020.

ЈН 35/2020 - Редован сервис и одржавање клима и расхладних уређаја на Институту „Бањица“,по партијама, према специфакицији Наручиоца

Конкурсна документација: ЈН 35/2020 - Редован сервис и одржавање клима и расхладних уређаја на Институту „Бањица“,по партијама, према специфакицији Наручиоца

Позив за подношење понуде