20.06.2020.

ЈН 29/2020 - Потрошни материјал за апарате Vallеylab, Erbe и Conmed, по партијама за потребе Одељења за хируршке интервенције (Операциони блок)

Конкурсна документација: ЈН 29/2020 - Потрошни материјал за апарате Vallеylab, Erbe и Conmed, по партијама за потребе Одељења за хируршке интервенције (Операциони блок)

Позив за подношење понуде