14.06.2019.

ЈН 22/2019 - Редован сервис и одржавање радиолошких апарата на Институту „Бањица“, по партијама, према специфакицији Наручиоца

Конкурсна документација: ЈН 22/2019 - Редован сервис и одржавање радиолошких апарата на Институту „Бањица“, по партијама, према специфакицији Наручиоца

Позив за подношење понуде

10.06.2019.

ЈН 21/2019 - Набавка хируршког шавног материјала за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама

Конкурсна документација: ЈН 21/2019 - Набавка хируршког шавног материјала за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама

Позив за подношење понуде

31.05.2019.

ЈН 19/2019 - Набавка потрошног материјала за потребе Централне стерилизације у Служби за хируршке интервенције (Оп блоку) Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 19/2019 - Набавка потрошног материјала за потребе Централне стерилизације у Служби за хируршке интервенције (Оп блоку) Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, по партијама

Позив за подношење понуде

Одлуке о додели уговора