08.08.2018.

ЈН 30/2018 - Набавка уградног материјала за корекцију и деформацију кичменог стуба и вратну кичму за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО Републике Србије, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 30/2018 - Набавка уградног материјала за корекцију и деформацију кичменог стуба и вратну кичму за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО Републике Србије, по партијама

Позив за подношење понуде

Invitation for Bids

01.08.2018.

ЈН 47/2018 - Набавка апарата за ултразвук за давање регионалне анестезије по спецификацији Наручиоца“, по спецификацији Наручиоца

Конкурсна документација: ЈН 47/2018 - Набавка апарата за ултразвук за давање регионалне анестезије по спецификацији Наручиоца“, по спецификацији Наручиоца

Позив за подношење понуде

30.07.2018.

ЈН 45/2018 - Потрошни материјал за апарате Vallеylab, Erbe и Conmed, по партијама за потребе Одељења за хируршке интервенције (Операциони блок)

Конкурсна документација: ЈН 45/2018 - Потрошни материјал за апарате Vallеylab, Erbe и Conmed, по партијама за потребе Одељења за хируршке интервенције (Операциони блок)

Позив за подношење понуде