12.12.2018. (1)

ЈН 66/2018 - Набавка и инсталација IRS рачунара за СТ апарат SOMATOM EMOTION 16/SIEMЕNS на Одељењу за радиологију Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 66/2018 - Набавка и инсталација IRS рачунара за СТ апарат SOMATOM EMOTION 16/SIEMЕNS на Одељењу за радиологију Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуде

Питања и одговори 1

12.12.2018.

ЈН 65/2018 - Набавка резервног дела РТГ цеви Toshiba E7252X за рендген апарат Vision U произвођача Visaris са транспортом, заменом, калибрацијом и пуштањем у рад на Одељењу за радиологију Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 65/2018 - Набавка резервног дела – РТГ цеви Toshiba E7252X за рендген апарат Vision U произвођача Visaris са транспортом, заменом, калибрацијом и пуштањем у рад на Одељењу за радиологију Института за ортопедско хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуде

30.11.2018

ЈН 64/2018 - Набавка хируршког шавног материјала за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према спецификацији Наручиоца

Конкурсна документација: ЈН 64/2018 - Набавка хируршког шавног материјала за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока), по партијама, према спецификацији Наручиоца

Позив за подношење понуде

22.11.2018.

ЈН 63/2018 - Набавка бесцементне протезе кука са хидроксиапатитом и двоструком мобилношћу ацетабулума за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО Републике Србије, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 63/2018 - Набавка бесцементне протезе кука са хидроксиапатитом и двоструком мобилношћу ацетабулума за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО Републике Србије, по партијама

Позив за подношење понуде

Одлука о додели оквирног споразума