17.10.2018. (1)

ЈН 56/2018 - рехрамбени производи за потребе исхране пацијената Института „Бањица“, по спецификацији Наручиоца, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 56/2018 - рехрамбени производи за потребе исхране пацијената Института „Бањица“, по спецификацији Наручиоца, по партијама

Позив за подношење понуде

17.10.2018.

ЈН 57/2018 - Потрошни материјал за Одељење биохемијско-хематолошке лабораторије и Одељење за снабдевање крвљу и крвним продуктима, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 57/2018 - Потрошни материјал за Одељење биохемијско-хематолошке лабораторије и Одељење за снабдевање крвљу и крвним продуктима, по партијама

Позив за подношење понуде

28.09.2018.

ЈН 53/2018 - Набавка кетриџа за гасни анализатор Rapid Point 500 и сетова за узорковање артеријске крви за гасне анализе за потребе ИОХБ „Бањица“, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 53/2018 - Набавка кетриџа за гасни анализатор Rapid Point 500 и сетова за узорковање артеријске крви за гасне анализе за потребе ИОХБ „Бањица“, по партијама

Позив за подношење понуде

25.09.2018.

ЈН 51/2018 - Адаптација просторије за потребе централне стерилизације у Служби за хируршке интервенције (Операциони блок)

Конкурсна документација: ЈН 51/2018 - Адаптација просторије за потребе централне стерилизације у Служби за хируршке интервенције (Операциони блок)

Позив за подношење понуде