22.10.2020.

ЈН 26/2020 - Одржавање недијагностичке медицинске опреме Института за ортопедиско-хируршке болести „Бањица“

Конкурсна документација: ЈН 26/2020 - Одржавање недијагностичке медицинске опреме Института за ортопедиско-хируршке болести „Бањица“

Позив за подношење понуде

16.10.2020.

ЈН 33/2020 - Одржавање инсталације медицинских гасова са одржавањем компресорске станице и вакуум станице на Институту Бањица, према спецификацији Наручиоца

Конкурсна документација: ЈН 33/2020 - Одржавање инсталације медицинских гасова са одржавањем компресорске станице и вакуум станице на Институту Бањица, према спецификацији Наручиоца

Позив за подношење понуде