22.08.2019.

ЈН 43/2019 - Набавка хируршког шавног материјала за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока) према спецификацији Наручиоца

Конкурсна документација: ЈН 43/2019 - Набавка хируршког шавног материјала за потребе Службе за хируршке интервенције (ОП блока) према спецификацији Наручиоца

Позив за подношење понуде

21.08.2019.

ЈН 42/2019 - Набавка униформи за запослене у Институту за ортопедско-хируршке болести “БАЊИЦА“ , према спецификацији Наручиоца

Конкурсна документација: ЈН 42/2019 - Набавка униформи за запослене у Институту за ортопедско-хируршке болести “БАЊИЦА“ , према спецификацији Наручиоца

Позив за подношење понуде

15.08.2019. (1)

ЈН 41/2019 - Гермицидне лампе за стерилизацију ваздуха и површина у Служби за хируршке интервенције (Оп блок) и Одељењу за интензивну терапију

Конкурсна документација: ЈН 41/2019 - Гермицидне лампе за стерилизацију ваздуха и површина у Служби за хируршке интервенције (Оп блок) и Одељењу за интензивну терапију

Позив за подношење понуде

15.08.2019.

ЈН 38/2019 - Прехрамбени производи (хлеб и коре за питу и гибаницу) за исхрану пацијената Института „Бањица“, по спецификацији Наручиоца

Конкурсна документација: ЈН 38/2019 - Прехрамбени производи (хлеб и коре за питу и гибаницу) за исхрану пацијената Института „Бањица“, по спецификацији Наручиоца

Позив за подношење понуде

25.07.2019.

ЈН 32/2019 - Набавка имплантата и уградног материјала за хирургију рамена за РФЗО пацијенте, за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО Републике Србије, по партијама

Конкурсна документација: ЈН 32/2019 - Набавка имплантата и уградног материјала за хирургију рамена за РФЗО пацијенте, за РФЗО пацијенте и пацијенте чије лечење не сноси РФЗО Републике Србије, по партијама

Позив за подношење понуде

Одлука о додели оквирног споразума