30.03.2018. (1)

ЈН 18/2018 - Набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат ADVIA2120 SIEMENS за Биохемијско-хематолошку лабораторију

Конкурсна документација: ЈН 18/2018 - Набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат ADVIA2120 SIEMENS за Биохемијско-хематолошку лабораторију

Позив за подношење понуда

30.03.2018.

ЈН 19/2018 - Набавка реагенаса за Одељење за транфузиологију ИОХБ „Бањица“, по партијама, према спецификацији Наручиоца

Конкурсна документација: ЈН 19/2018 - Набавка реагенаса за Одељење за транфузиологију ИОХБ „Бањица“, по партијама, према спецификацији Наручиоца

Позив за подношење понуда