14.07.2020.

ЈН 41/2020 - Прехрамбени производи (хлеб и коре за питу и гибаницу) за исхрану пацијената Института „Бањица“, по спецификацији Наручиоца

Конкурсна документација: ЈН 41/2020 - Прехрамбени производи (хлеб и коре за питу и гибаницу) за исхрану пацијената Института „Бањица“, по спецификацији Наручиоца

Позив за подношење понуде