Мере за превенцију и контролу респираторних инфекција

У складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, на предлог Тима за болничке инфекције, Комисија за болничке инфекције ИОХБ “Бањица“, доноси следеће мере за превенцију и контролу респираторних инфекција:

  • Привремена забрана посета на нивоу целог Института
  • Преглед и хоспитализацију пацијената са респираторним симптомима одложити до њиховог излечења, осим у хитним стањима (трауме, тумори)
  • Пацијенте који су већ хоспитализивани, отпустити на кућно лечење у случају да се разболе од респираторних инфекција, уколико није неопходно да се лече у ИОХБ“ „Бањица“ (сви оболели са благом или средње тешком клиничком сликом, без идентификованих ризика за развој компликација)
  • Лечити пацијенте који су већ хоспитализовани и не могу бити отпуштени на кућно лечење, као и пацијенте код којих се мора хитно спровести хируршко или конзервативно болничко лечење
  • Ограничити пријем нових пацијената (за елективну хирургију)
  • У случају повећаног броја трауматизованих пацијената, пријеме распоредити равномерно по другим одељењим, како би се избегла превелика концентрација пацијената на одељењу за коштано-зглобну трауматологију
  • Кохортна изолација пацијената (пацијенте са респираторном симптоматологијом сместити у једну собу, са размаком кревета од најмање једаног метра). Врата собе држати затворена. Ограничити број особа које улазе у собу за изолацију
  • Особље да не долази на посао уколико показује симптоме инфекције респираторног система, а уколико је то неопходно, обавезна је употреба маски.
  • Појачене мере личне и опште хигијене
  • Стриктно поштовање стандардних оперативних процедура

Председник Тима за болничке инфеkcije
Dr Соња Константиновић