Саветник за заштиту права пацијената

Канцеларија за заштиту права пацијената:
Тиршова 1, приземље, канцеларија бр. 9
радним даном од 9-15 часова
011/360-56-34

savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs

 

Заштитник права осигураника

Михаила Аврамовића 28, сутерен, соба 505
радним даном од 7:30-15:30 часова
011/6660-466 лок. 166, 064/852-2703