Престанак рада заштитника права осигураних лица

 

 

 

Од 11.04.2019. године заштитиници права осигураних лица више неће обављати послове заштите права из обавезног здравственог осигурања.

 

Закон о здравственом осигурању,
Службени гласник РС“, број: 25/19